Чанарын 7 хоногийн үйл ажиллагаа

2021 оны 11-р сарын 10 өдөр
11-р сарын 8
  • Дархан АУС
  • 0

Чанарын 7 хоногийн үйл ажиллагаа (“Сургалтын үйл ажиллагаа - Чанар үр дүн” хэлэлцүүлэг, Чанарын өдөрлөг)

Чанарын баг, Сургуулийн захиргаа

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2020