ХӨТӨЛБӨРИЙН ДЭД ХОРОО

2023 оны 2-р сарын 17 өдөр

АШУҮИС-ийн Захирлын 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/225 тоот тушаалаар сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, шинэчлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжил арга зүй болон чанарын удирдлагаар ханган, үр дүнг тооцож, сургалтын хөтөлбөрийг дотоодын, олон улсын хөндлөнгийн байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлэх чиглэл бүхий хөтөлбөрийн хороо шинэчлэгдэн байгуулагдсан.  
Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны дарга:
    Г.Батбаатар (Анагаах ухааны доктор, профессор)
Орлогч дарга:
    Я.Энхтөр (Анагаах ухааны доктор, профессор)
Нарийн бичиг:
    О.Болормаа (Анагаах ухааны доктор)
Гишүүд:
    С.Наранчимэг (Анагаах ухааны доктор, профессор)
    Д.Даваалхам (Анагаах ухааны доктор, профессор)
    Б.Оюунгоо (Анагаах ухааны доктор, профессор)
    Д.Цэнд-Аюуш (Анагаах ухааны доктор, профессор)
    Б.Лагшмаа (Анагаах ухааны доктор, дэд профессор)
    А.Шийрэвнямба (Анагаах ухааны доктор, дэд профессор)
    Д.Даваадагва (Эмзүйн ухааны доктор, дэд профессор)
    Д.Мөнхбаатар (Анагаах ухааны доктор, дэд профессор)
    Б.Батбаяр (Анагаах ухааны доктор, дэд профессор)
    Т.Баясгалан (Анагаах ухааны доктор, дэд профессор)
    Г.Дарамбазар (Анагаах ухааны доктор)
    Оюутны төлөөлөл
    Төгсөгчдийн төлөөлөл
    Ажил олгогчдын төлөөлөл


АШУҮИС-ИЙН ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ДЭД ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН
Хөтөлбөрийн дэд хороон дарга:    
Б.Баясгаланмөнх    (Анагаах ухааны доктор, дэд профессор)
Нарийн бичиг:    
Б.Хандаа (Боловсрол судлалын магистр)
Гишүүд:                                
О.Отгонтогоо (Эмзүйн ухааны доктор, дэд профессор) 
Б.Мэндхүү (Боловсрол судлалын доктор)
Д.Алтайхүү (Боловсрол судлалын доктор)
Д.Мөнх-Эрдэнэ (Боловсрол судлалын доктор)
П.Дуламжав    (Анагаах ухааны магистр)
Ц.Эрдмаа (Анагаах ухааны  магистр)
Г.Ууганцэцэг     (Анагаах ухааны магистр)
Х.Оюунгэрэл (Анагаах ухааны магистр)
Д.Оюунцэцэг (Боловсрол судлалын магистр)    
М.Нарантуяа (Боловсрол судлалын магистр)    
Н.Баярмаа (Хэл шинжлэлийн ухааны магистр) 
Т.Заяа (Боловсрол судлалын магистр)    
Л.Отгонтөгс    (Боловсрол судлалын магистр)
    Оюутны төлөөлөл        
Ажил олгогчийн төлөөлөл
Төгсөгчдийн төлөөлөл
 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2020