Төгсөлтийн дараах сургалт

2020 оны 5-р сарын 30 өдөр

 СУВИЛАГЧ, ЭМНЭЛГИЙН БУСАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТ:
ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ


1.Элсэлт авах хугацаа
Жил бүрийн хичээлийн жилийн намар 9 сард, хавар 2 сард элсэлтийн бүртгэл явагдана.
2. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага. Жич: ЭМС-ын батлах хяналтын тооноос шалтгаалан тухайн хичээлийн жилд зарим чиглэлээр элсэлт авахгүй байж болно.
Мэргэшлийн чиглэл: 


3. Бүрдүүлэх материал
1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
2. Элсэгчийн анкет (татаж авна уу)
3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
6. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
7. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх 
8. Байгууллагын захиалгаар суралцаж буй элсэгч нь дараах нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.
Суралцуулахыг хүссэн байгууллагын албан бичиг
Сургалтын төлбөрийн эх үүсвэр (албан байгууллага, захиалагч байгууллагатай хийсэн гэрээ)
 
 
МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ
 1.Элсэлт авах хугацаа
Жил бүрийн хичээлийн жилийн намар 9 сараас эхлэн бүтэн жил тасралтгүй  явагдана.
2. Элсэлт авах сургалтын чиглэл, сургалтын хугацаа, төлбөрийн мэдээлэл, элсэгчид тавигдах шаардлага
Мэргэшлийн чиглэл: 
 
3. Бүрдүүлэх материал
1. Суралцахыг хүссэн хувийн өргөдөл
2. Элсэгчийн анкет (татаж авна уу)
3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
4. Сургууль төгссөн диплом /бакалавр/ (нотариатаар баталгаажуулсан)
5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар
6. Үндсэн мэргэшлийн дипломын хуулбар
7. Тухайн мэргэшлийн чиглэлд шаардлагатай төрөлжсөн мэргэшлийн гэрчилгээний хуулбар
8. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь
9. Бүртгэлийн хураамж төлсөн байх 
10. Сургалтын төлбөр төлсөн байх
 


 

 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2020
  • Сайтын хандалт:
  • Өнөөдөр: 358
  • Энэ сард: 6,651
  • Нийт: 416,997