Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр

2020 оны 8-р сарын 11 өдөр

Төсөл, хөтөлбөр

Хамтрагч байгууллагууд

Төслийн нэр

Erasmus+ хөтөлбөр

Улаан загалмайн нийгэмлэг-Франц Улсын Муланы Сувилахуйн сургууль/АШУҮИС, Дархан-Уул аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургууль   

Дээд боловсролын байгууллагын багш, оюутнуудын солилцоо

Хамтарсан төсөл

Япон Улсын Жичи Анагаахын Их сургуулийн Сувилахуйн сургууль/ АШУҮИС, Дархан-Уул аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургууль   

Япон ба Монгол дахь өндөр настнуудын Эрүүл мэнд-Амьдралын чанар (QOL) хүчин зүйлүүдийн хамаарал

 

Хамтарсан төсөл

Япон улсын Токиогийн Их Сургууль/ АШУҮИС, Дархан-Уул аймаг дахь салбар Анагаах Ухааны Сургууль   

Монгол дахь жирэмсэн эхчүүдийн дам тамхидалтад өртөлтөөс үүсэх эрсдэлт хүчин зүйлс ба тархалт

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2020